2017, Cilt 4, Sayı 2
12 makale bulundu.
 • Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler
       Arş.Gör. Gülten IŞIK KOÇ1, Prof.Dr. Sabahat TEZCAN2
 • İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler
       Arş.Gör.Fatma GÖZÜKARA1, Prof.Dr.Kafiye EROĞLU2
 • Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı
       Yard.Doç.Dr. Hilmiye AKSU1, Esra YURTSEV2
 • Sosyoekonomik Olarak Risk Altında Bulunan Çocuklara Yönelik Erken Müdahale Programları ve Akademik Başarı İlişkisi
       Arş. Gör. Zeynep ERDİL
 • Yüksek Riskli Gebelerin Evde Bakımı
       Zekiye KARAÇAM, Emine ŞEN
 • Bakteriyel Vajinozisin Preterm Eylem Üzerine Etkisi
       Tuğba DÜNDAR1, Sevgi ÖZSOY2
 • Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddete Yönelik Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları
       Semiha Aydın Özkan1, Türkan Karaca2, Dilek Bilgiç3
 • Kanser Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Sorunları, Yaşam Kalitesi ve Müdahaleler
       Sevcan TOPTAŞ KILIÇ1, Fatma ÖZ2
 • Perinatal Dönemde COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi: Sağlık Çalışanlarına Öneriler
       Çiğdem YÜCEL1, Gülten KOÇ2
 • En Önemli Miras Anne Mikrobiyotası
       Hatice GÜDÜL ÖZ1, Hatice BALCI YANGIN2
 • Yaşlı Bireylerde Uyku Sorunlarını Gidermeye Yönelik Nonfarmakolojik Müdahaleler: Sistematik Derleme
       Gülfidan BAŞER1, Filiz HİSAR2
 • Tandem ve Gebelikte Emzirmede Hemşirelik Yaklaşımı
       Hamide COŞKUN ERÇELİK
 •