2019, Cilt 6, Sayı 1
22 makale bulundu.
 • Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
       Yrd.Doç.Dr. Zehra GÖLBAŞI1, Hatice Sadiye TÜMAY2, Derya KOÇ2, Hilal YILDIZ2
 • Gebelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları ve Emzirme Tutumunu Etkileyen Bazı Faktörler
       Arş.Gör. Gülten IŞIK KOÇ1, Prof.Dr. Sabahat TEZCAN2
 • Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi
       Dr. Ayten Şentürk ERENEL1 ,Doç.Dr. Kafiye EROĞLU2
 • Postpartum Dönemde Kadınlarda Görülebilen Depresif Belirtiler ve Hemşirelik Bakımı
       Yrd.Doç. Dr. Ayfer TEZEL1, Doç. Dr. Sebahat GÖZÜM2
 • Kadınların Postpartum İlk 6 Aylık Süredeki Emzirme Davranışları ve Prenatal Dönemdeki Emzirme Tutumunun Emzirme Davranışları Üzerindeki Etkisi
       Yrd. Doç. Dr. Zehra GÖLBAŞI1, Öğr.Gör.Dr. Gülten KOÇ2
 • İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler
       Arş.Gör.Fatma GÖZÜKARA1, Prof.Dr.Kafiye EROĞLU2
 • Evde Bakım Hizmetlerinin Doğum Sonu Erken Taburcu Edilen Yenidoğanlarda Görülen Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
       Öğr. Gör. Dr. Gülten IŞIK KOÇ, Prof. Dr. Kafiye EROĞLU
 • Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı
       Yard.Doç.Dr. Hilmiye AKSU1, Esra YURTSEV2
 • Sezaryen Doğum Artışını Önlemenin Bir Yolu: “Bir Kez Sezaryen Hep Sezaryen” Yaklaşımı Yerine Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Hemşirenin Rolleri
       Ar. Gör. Dr. Fatma GÖZÜKARA, Prof. Dr. Kafiye EROĞLU
 • Bir Üniversite Hastanesinde Kadınların Sezaryen Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörler
       Şule ERGÖL, Meltem KÜRTÜNCÜ
 • Kadınlarda Zayıflık Prevalansı ve Emzirme Arasındaki İlişki
       Yeşim AKSOY DERYA1, Sermin Timur TAŞHAN2
 • Göç Eden Gebe Kadınların Planlı Davranış Kuramına Göre Doğum Öncesi Bakım Almaya Yönelik Niyet ve Tutumlarını Etkileyen Etmenler
       Emel TAŞÇI-DURAN
 • Doğum Ağrısında Alternatif Bir Yöntem: Ayak Refleksolojisi
       Zümrüt YILAR ERKEK1, Türkan PASİNLİOĞLU2
 • Gebeliğin Üçüncü Trimestrında Gebelere Verilen Eğitimin Doğum Sonu Taburculuğa Hazıroluşluk Düzeyine Etkisi
       Rükuye BURUCU1, Belgin AKIN2
 • Doğumun Medikalizasyonu Neden Artmıştır, Azalta Bilir Miyiz?
       Gülşen VURAL1, Ayten Şentürk ERENEL2
 • Üniversite Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Süresince Emzirme Konusunda Edindikleri Bilgi ve Deneyimler
       Gülten KOÇ1, Ayten ŞENTÜRK-ERENEL2 Kafiye EROĞLU3
 • Hemşirelik Öğrencilerinin İçselleştirilmiş Kilo Önyargılarının Depresyon ve Yeme Davranışlarıyla İlişkisinin Belirlenmesi
       Emine YILMAZ1, Meryeme AKSOY2
 • Lomber Disk Hernisinde Ağrı, Anksiyete, Depresyon Döngüsü ve Hemşirenin Rolü
       Arzu TAT ÇATAL1, Fatma CEBECİ2
 • Perinatal Dönemde COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi: Sağlık Çalışanlarına Öneriler
       Çiğdem YÜCEL1, Gülten KOÇ2
 • En Önemli Miras Anne Mikrobiyotası
       Hatice GÜDÜL ÖZ1, Hatice BALCI YANGIN2
 • İki Farklı Fiziksel Hastalık Tanısı Olan Bireylerde Anksiyete, Depresyon ve Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin Belirlenmesi
       Havva TEL1, Hesna GÜRLER2
 • Tandem ve Gebelikte Emzirmede Hemşirelik Yaklaşımı
       Hamide COŞKUN ERÇELİK
 •