2020, Cilt 7, Sayı 2
11 makale bulundu.
 • Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne-Baba Stres Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
       Türkan TURAN1, Zümrüt BAŞBAKKAL2
 • Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Dispne, Yorgunluk ve Yaşam Kalitesi Üzerine Eğitimin Etkisi
       Hemşire Fatma EFE1, Prof. Dr. Nermin OLGUN2
 • Kan Veren Bireylerde Kan Alma Sırasında Görülen Olumsuz Belirti-Bulguların ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
       Yard. Doç. Dr. Fatma BİRGİLİ1, Şengül AYDIN2
 • Beslenme Değişim Süreçleri Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
       Tuğba MENEKLİ, Çiçek FADILOĞLU
 • Klimakterik Dönemdeki Kadınların Yaşadıkları Menopozal Semptomlar ve Etkileyen Faktörler
       Aslı SİS ÇELİK, Türkan PASİNLİOĞLU
 • Egzersiz Davranış Değişimi Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirliği
       Yasemin GÜMÜŞ, Yeter KİTİŞ
 • Ameliyat Öncesi Anksiyetenin APAIS ve STAI-I Ölçekleri İle Değerlendirilmesi
       Şenay KARADAĞ ARLI
 • Sağlık Bilimlerinde Likert Tipi Tutum Ölçeği Geliştirme
       Zeliha ÖZDEMİR
 • Dispne-12 Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
       Zehra GÖK METİN1, Aylin HELVACI2
 • Hemşirelik Yeterliliğini Holistik Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği
       Emine SALDIROĞLU1, Gülengün TÜRK2
 • Hemodiyaliz Hastalarında Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı ve İntegratif Yaklaşımlar: Sistematik Bir Derleme
       Hacer EROĞLU1, Zehra GÖK METİN2
 •