2020, Cilt 7, Sayı 2
10 makale bulundu.
 • Bilim, Bilimsel Araştırma Süreci ve Hemşirelik
       Yrd.Doç.Dr. Şerife Karagözoğlu
 • Hemşirelerin Subkutan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Enjeksiyonu Uygulamasına İlişkin Becerileri
       Arş.Gör. Ebru EREK KAZAN, Prof. Dr. Selma GÖRGÜLÜ
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Üniversite Öğrencilerinin Sık Görülen Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Bilgileri ve Cinsel Davranışları
       Özlem AKALPLER1, Kafiye EROĞLU2
 • Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımıyla İlgili Bilgi ve Uygulamaları
       Şükrü EKENLER1, Deniz KOÇOĞLU2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler
       Arzu YÜKSEL1, Saadet ERZİNCANLI2
 • Leuven Kemoterapi Hasta Bilgi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
       Serpil SU1, Şule ECEVİT ALPAR2
 • Bir Aile Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı Bireylerde Sağlık Okuryazarlığı Seviyesi ve İlişkili Faktörler
       Ayşegül ILGAZ
 • Bilgisayar Destekli Glisemi Takip Protokolünün Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yüküne Etkisi
       Özlem CANBOLAT1, Sevgisun KAPUCU2
 • Hemşirelik Öğrencilerinin Homofobik Tutumu, Empatik Becerileri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
       Pınar ÇİÇEKOĞLU ÖZTÜRK1, Songül DURAN2
 • Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
       Zehra BAŞAYAR1, Gülay YAZICI2
 •