2012, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 082-089
Tip 1 Diyabetin Yönetiminde Riskli Bir Dönem: Ergenlik
Öğr. Gör. Dr. Handan BOZTEPE
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Tip 1 diyabet, ergen, psikososyal sorunlar

Tip 1 diyabet çocukluk döneminde en sık görülen kronik hastalıklardan biridir ve insidansı tüm dünyada hızla artmaktadır. Ergenlik dönemi çocukluk ve yetişkinlik arasında geçiş dönemidir. Bu geçiş dönemine sıklıkla tedaviye uyumun kötü olması, metabolik kontrolün kötü olması ve psikolojik sorunlarda riskin artması eşlik eder. Bu makalede Tip1 diyabetli ergenlerde görülen psikososyal sorunlar ve bu sorunlara yönelik öneriler yer almaktadır.