2016, Cilt 3, Sayı 3, Sayfa(lar) 070-076
İz Bırakan Bir Lider, Eren Kum
Şenay TAKMAK1, Nevin KUZU KURBAN2
1Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bilim Dalı, Doktora Öğrencisi, Denizli, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Denizli, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Eren Kum, hemşirelik, lider

Bu makale, Prof. Dr. Sayın Eren Kum'un hayat hikâyesi ve çalışmalarının genç hemşirelere model olması amacı ile kaleme alınmıştır. Prof. Dr. Eren Kum, hemşirelik eğitimi ile mesleki uygulamaların gelişimine emek vermiş, hemşirelik tarihimiz için önemli bir yere sahip değerli bir liderimizdir. Bu yazıda, Prof. Dr. Eren Kum'un kısa yaşam öyküsü, mesleki eğitimi, çalışma hayatı ve hemşireliğe dair hizmetleri, yayınları, çalışma model ve disiplini ele alınmıştır. Bunun yanı sıra, Türk Hemşireler Derneği'nde yaptığı faaliyetleri, uygulamaya yönelik eleştirileri, temel görüşleri ve onun için ifade edilen söylemlerden bahsedilmiştir. “Sayın Kum” her zaman hemşirelik mesleğinin profesyonelleşmesinde göstermiş olduğu özverili çabası, liderlik rolü ve değerli kişiliği ile saygı ve gururla anılacaktır.