2017, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar) 001-012
Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi
Emine ÖZER KÜÇÜK1, Seval ÇAKMAK1, Sevgisun KAPUCU2, Meltem KOÇ3, Rabia KAHVECİ1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Birimi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Farkındalık, hemşirelik, kanıta dayalı uygulama, öğrenci

Amaç: Çalışma hemşirelik son sınıf öğrencilerinin kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları ile ilgili farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı nitelikte tasarlanmış olup 75 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları ile ilgili farkındalıkları değerlendiren, 21 soruluk soru formu kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %96’sı Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları terimini daha önce duyduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %97,3’ü literatür taraması yapmayı bildiğini, %73.3’ü eleştirel makale eğitimi aldığını belirtirken, literatür taraması için en çok kullanılan veritabanı %98,7 ile Google Akademik olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %94,7’si hemşirelikte kanıta dayalı uygulamaya inandığını ve %98,7’si ise hemşirelik uygulamalarında kanıta ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %93,4’ü Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları ile ilgili daha fazla bilgi almak isterken, %90,7’si bu alanda eğitime katılmak istediklerini belirtmişlerdir.

Sonuç: Öğrencilerin çoğunun Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları konusunda farkındalığının olduğu, önemine inandığını ve ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda; hemşire öğrencilerin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamasını engelleyen bariyerlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaların planlanması, daha çok yayın yapmalarının desteklenmesini, bu alana yönelik olarak müfredat programlarının düzenlenmesini önermekteyiz.