2020, Cilt 7, Özel sayı, Sayfa(lar) 025-033
Perinatal Dönemde COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi: Sağlık Çalışanlarına Öneriler
Çiğdem YÜCEL1, Gülten KOÇ2
1Dr. Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bakım, doğum, doğum sonu dönem, gebelik, koronavirus

Aralık ayında Çin’de başlayan ve kısa sürede dünyaya yayılan COVID-19 enfeksiyonu, tüm ülkelerde krize neden olmuştur. Bu salgın, her yaştan bireyleri farklı düzeylerde etkilediği gibi, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde anne ve yenidoğanın sağlığını da etkileyebilmektedir. COVID-19 enfeksiyonunun gebe, fetüs ve yenidoğan üzerine olan etkilerine yönelik çalışmalar bulunmakla birlikte eldeki bulgular halen yetersizdir. Bu derleme makalede, COVID-19’un perinatal dönemde anne ve fetüs/yenidoğan üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar ve uluslararası organizasyonlar tarafından yayınlanan rehberler incelenmiş; doğum öncesi, doğum ve doğum sonu dönemin yönetimine ilişkin sağlık çalışanlarına yol gösterici olacağı düşünülen öneriler ile perinatal ekipte yer alan sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.