2008, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-046
İlk Doğumunu Yapmış Kadınların (Primipar) Doğum Şekline Yönelik Tercihlerini Etkileyen Faktörler
Arş.Gör.Fatma GÖZÜKARA1, Prof.Dr.Kafiye EROĞLU2
1Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Anahtar Sözcükler: Primipar, gebelik, doğum şekli, vajinal doğum, sezaryen doğum

Bu çalışma primipar kadınların doğum şekline yönelik tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte retrospektif olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin doğum sonu servisinde yatan ve araştırmaya katılmayı yazılı onam ile kabul eden 350 primipar kadın oluşturmuştur.

Çalışmada, kadınların çoğunluğunun planlı bir şekilde, tedavi görmeden gebe kaldığı, gebeliği süresince sağlık kontrollerine gittiği ve vajinal doğum yapmayı planladığı (%86,2), ancak planlanandan daha fazla oranda sezaryenle doğum gerçekleştiği (%38,6) belirlenmiştir. Kadınların vajinal doğumu tercih etme nedenleri arasında en fazla, daha kolay doğum yapmayı isteme ve doğum sonu dönemi daha ağrısız geçireceğini düşünme (%36,4), doğum sonu iyileşmenin kolay ve çabuk olacağını düşünme (%32,4) yer almıştır. Sezaryen ile doğumu tercih etme nedenleri arasında ise en fazla doğumdan / doğum ağrısından korkma (%71,1) ve bebek için daha sağlıklı olduğunu düşünme (%15,5) yer almıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmelerde, planlanan doğum şekli ile aile tipi, gerçekleştirilen doğum şekli ile yaş ve gebe kalmak için tedavi görme durumları arasındaki fark önemli (p<0.05) bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelerin, gebeliği süresince kadını ve ailesini doğum ve doğum şekilleri konularında bilgilendirmeleri ve danışmanlık yapmaları önerilmiştir.