2009, Cilt 16, Sayı 3, Sayfa(lar) 050-058
Gebelik, Diyabet ve Hemşirelik Bakımı
Yard.Doç.Dr. Hilmiye AKSU1, Esra YURTSEV2
1Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksek Okulu, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Programı
Anahtar Sözcükler: Gebelik, diyabetes mellitus, doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve hemşirelik bakımı

Diyabetin bakımında önemli avantajlar elde edilmesine rağmen halen diyabetin gebelikte anne ve bebeğin yaşamını tehdit ettiği bilinmektedir. Diyabetli gebeye bakım veren hemşire, gebelikte normal fizyolojik durumları ve diyabet metabolizmasını tam olarak anlamalıdır. Ayrıca hemşire, diyabet ile gebelik arasındaki ilişkiyi anlamalı ve sosyal boyutu da içine alan hemşirelik bakımını ve uygun hemşirelik girişimlerini planlayabilmelidir. Bu nedenle bu makalede diyabetli gebeye uygulanabilecek hemşirelik yaklaşımından bahsedilmektedir.