2015, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa(lar)
Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU
Giriş
Dergimiz 2014 yılından bu yana yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır. 2015 yılı Cilt 2, Sayı 2'yi de zamanında yayınlamanın mutluluğu ve onurunu yaşamaktayız. Şüphesiz araştırma, derleme ve olgu sunumlarını dergimize gönderen yazarlarımız, değerli görüşleri ile makaleleri değerlendiren ve yayın kalitesinin artmasına katkıda bulunan danışma kurulu üyelerimiz, değerli okurlarımız, derginin yayın sürecinin her bir aşamasında özveri ile çalışan konu editörleri, yayın kurulu üyeleri ve desteğini her zaman hissettiğimiz üniversitemiz rektörlüğü olmadan bunu başarmamız olanaksızdı. Bu nedenle dergimizin bilimsel yayın sürecine katkısı olan herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli okurlarımız, ülkemiz hemşirelik eğitim ve uygulamalarına yaptığı önemli katkılarla hemşirelik mesleğinin gelişiminde öncü rol almış değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Eren KUM'u 2015 yılı Mayıs ayı içerisinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin kurulmasında ve lider bir hemşirelik eğitim kurumu hale gelmesinde büyük emekleri olan değerli hocamıza minnettarız. Değerli hocamızın bize verdiği ışığın, nesiller boyunca mesleğimizi daha ileriye götürme hedefi doğrultusunda sönmeyeceğine inanıyorum. Tüm hemşirelik camiasının, ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun, mekanı cennet olsun.

Dergimizin bu sayısında beş araştırma ve üç derleme olmak üzere toplam sekiz makale yer almaktadır. Bu sayıda yayınlanan makaleler, hemşirelikte öğretim, psikiyatri hemşireliği, kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği, hemşirelik esasları, iç hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği ve cerrahi hastalıkları hemşireliğine ilişkin olup, bu makalelerin okurlarımızın sürekli mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca bu sayımızda Prof. Dr. Eren Kum hocamızın anısına hazırlanmış olan bir yazıyı da sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Dergimizin bu sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine, konu editörlerine, danışma kurulu üyelerimize ve basımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca “Prof. Dr. Eren Kum Anısına” başlıklı yazının mevcut belgelerden yararlanılarak hazırlanmasında emeği geçen dergimiz Editör Yardımcısı Yard. Doç. Dr. İmatullah Akyar, dergimiz yayın kurulu sekreterleri Araştırma Görevlisi Seher Başaran, Araştırma Görevlisi Nilay Ercan Şahin ve Araştırma Görevlisi Çiğdem Canbolat Seyman'a teşekkür ederim.

Bu yılın başında, makale değerlendirme sürecinde fazla sayıda derleme makalesi olduğu için, dergimiz değerlendirme sürecine 2016 yılının sonuna kadar derleme makale kabulü yapılmayacağı dergimiz web sayfasında duyurulmuştu. Ayrıca dergimizin yayın kalitesini geliştirmek için yeni bir hedefimizi de sizlerle buradan paylaşmak istiyorum. 2015 yılı son sayısından itibaren dergimizin her sayısında en az bir davetli derleme yayınlanacaktır. Böylelikle okuyucularımıza, hemşirelik eğitimi ve uygulamalarına ilişkin alanında uzman kişiler tarafından yazılmış derlemeleri ulaştırmayı hedefliyoruz.

Bilgi üretmek bir mesleğin temel ölçütlerinden birisidir. Hemşirelik mesleği için bilgiyi üretip paylaşım yapmak ve toplum sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak ise meslek üyelerinin bir sorumluluğudur. Bu kapsamda ürettikleri bilgiyi bizimle paylaşmak isteyen yazarların araştırma makalelerini ve olgu sunumlarını beklediğimizi bildirir, tüm insanların barış ve güven içerisinde yaşadığı günler dilerim. Saygılarımla.

Doç.Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

  • Başa Dön
  • Giriş