2017, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa(lar)
Değerli Okurlarımıza
Sergül DUYGULU
Giriş
Dergimizin 2017 yılı Cilt 4, Sayı 2’sini sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Değerli okurlarımız, ülkemiz hemşirelik eğitim ve uygulamalarına yaptığı önemli katkılarla hemşirelik mesleğinin gelişiminde öncü rol almış değerli hocamız Prof. Dr. Sayın Eren KUM’un aramızdan ayrılışının ikinci yıldönümü olması nedeniyle, değerli hocamızı burada saygı ve hemşirelik mesleğine yapmış olduğu katkılarından dolayı şükran duygularımızla bir kez daha anıyoruz. Değerli hocamızın ışığı biz öğrencilerini ve tüm hemşireleri aydınlatmaya devam ediyor. İnanıyoruz ki, nesiller boyunca da ülkemizde hemşireliği daha ileriye, en iyiye götürme hedefi doğrultusunda bu ışık sönmeyecektir.

Mesleki gelişimin en önemli aktivitelerinden birisi olan bilimsel etkinliklerin sürekli ve artan bir şekilde ülkemizde gerçekleştiğini görmek sevindirici bir durumdur. Bu etkinliklerden birisi olan uluslararası katılımlı Temel Hemşirelik Bakımı kongrelerinin dördüncüsü ““Hemşireliğin Sesi: Bakım” ana teması ile 25-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında Fakültemiz Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı öncülüğünde Bodrum’da gerçekleştirilmiştir. Kongreye, eğitim ve uygulama alanından 278 katılımcı katılmıştır. Kongre; katılımcılarına alandaki yenileşimleri öğrenme, en iyi uygulamaları paylaşma ve bu uygulamalardan öğrenme ve ileri işbirliği olanağı sağlamıştır. Kongrenin önemli özelliği ise hem uygulama, hem de eğitim alanından profesyonelleri bir araya getirmiş ve hemşirelik alanında yaşanılan güncel sorunların ele alınmasına fırsat sağlamış olmasıdır. Tüm katılımcılar sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaşmış ve kongre sonunda katılımcıların görüşlerini içeren bir sonuç raporu oluşturulmuştur. Sonuç raporu kongre web sayfasında (http://www.thbk2016.org/) siz değerli okurlarımızla paylaşılacaktır. Kongrede ele alınan konular aynı zamanda yazılı medyada da yer almıştır. Dolayısı ile kongre aynı zamanda ülkemizde hemşireliğin ve hemşirelerin bir sesi olmuştur. Bu sesin oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Ayrıca düzenli olarak Fakültemiz öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi’nin yedincisinin çalışmalarının başlatıldığı ve yakında web sayfasının paylaşılacağı bilgisini siz değerli okurlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Değerli okurlarımız, dergimizin bu sayısında dört araştırma, bir olgu sunumu ve iki derleme olmak üzere toplam altı makale yer almaktadır. Değerli bilgileri içeren bu makalelerin okurlarımıza yarar sağlayacağına inanıyorum. Dergimizin bu sayısına yayınlarını göndererek katkıda bulunan yazarlarımıza, dergimizin çıkmasına emeği geçen yayın kurulu üyelerine, konu editörlerine, danışma kurulu üyelerimize ve basımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca önemli katkıları ile dergimizin yayın hayatının devam etmesine katkıda bulunan Üniversitemiz Rektörlüğüne teşekkür ederim.

Çalışmalarını bizimle paylaşmak isteyen yazarların araştırma makalelerini ve olgu sunumlarını beklediğimizi bildirmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımla.

Doç.Dr. Sergül DUYGULU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

  • Başa Dön
  • Giriş