2019, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-049
Yoga Uygulamalarında Kanıtlar
Özlem Ovayolu1, Nimet Ovayolu2
1Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Gaziantep Türkiye
2Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Girne, KKTC
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, kanıtlar, yoga
Özet
Hindistan'da doğan yoga, oldukça popüler olan ve yetişkinler tarafından uygulanan mental ve fizyolojik bir egzersizdir. Bu uygulamanın fiziksel ve psikolojik sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğuna inanılmaktadır. Uyku kalitesi, ruh hali, stres, kansere bağlı semptomlar ve genel yaşam kalitesinin yanı sıra, fonksiyonel durumu da olumlu etkilediği rapor edilmiştir. Bununla birlikte, yoganın kullanımına ilişkin kanıtlar sınırlıdır. Kanıta dayalı integratif yöntemlerin kullanımına ilişkin klinik uygulamalar kılavuzunda; yoganın bazı semptomlara etkisini inceleyen çalışmalardan elde edilen kanıtların, daha çok B ve C düzeyinde olduğu belirtilmektedir. Yoganın hemşireler üzerine etkisini inceleyen çalışma sonuçlarının da kanıt düzeyleri açısından istendik düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu derlemede diğer integratif yöntemlerde olduğu gibi yoganın riskleri ve yararları üzerine daha fazla araştırma yapılması ve gelecekteki araştırmaların özellikle yoga uygulamalarının farklı etkilerine odaklanması gerektiği vurgulanmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet