2019, Cilt 6, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-073
Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastaların Roy’un Uyum Modeline Göre Değerlendirilmesi: İki Olgu Sunumu
Meryem Yılmaz1, Pınar Yılmaz2
1Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, hemşirelik, obezite, Roy adaptasyon modeli
Özet
Obezite karmaşık, multifaktöriyel ve büyük ölçüde önlenebilir bir hastalıktır. Günümüzde dünyadaki tüm ülkelerde alarm düzeyine erişmiştir. Bu nedenle günümüzde obezite ile mücadelede birçok tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Bunlardan birisi bariatrik cerrahidir. Bariatrik cerrahi sonrası yeme, yaşam tarzı ve beden imajında önemli değişimlerden dolayı bireyler ciddi uyum sorunu yaşayabilmektedir. Hemşirelikte yaygın olarak kullanılan Roy’un Uyum Modeli (RUM); içerdiği dört uyum alanında bireylerin uyum gereksinimlerini belirlemeye ve insanın uyum sistemi ve çevresinde meydana gelen değişimlere odaklanmaktadır. Bu olgu çalışması 2017 yılında bir üniversite hastanesinde bariatrik cerrahi geçiren iki olgu, RUM’a göre bir kez ameliyat öncesi, dört kez ameliyat sonrası görüşme yöntemi ile değerlendirildi. Bu çalışmada birinci olgunun, RUM’a göre uyum sağladığı, ikinci olgunun uyum sağlayamadığı, fizyolojik ve psikolojik komplikasyonlar yaşadığı belirlendi. Çalışmada, RUM hastaların sistematik değerlendirilmesini, izlenmesini kolaylaştırdı ve sorunların saptanmasını sağladı. Bu nedenle hemşirelerin bariatrik cerrahi sonrası bireylerin yaşayabileceği uyum problemlerini ameliyat öncesi dönemden itibaren RUM’a göre değerlendirmesi ve saptanan sorunların çözümü için gerekli girişimlerin planlaması ve uygulaması ile uyumu kolaylaştırabileceği sonucuna varıldı.
  • Başa Dön
  • Özet