2009, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar)
Değerli Okurlarımıza
Prof.Dr. Fethiye ERDİL
Özet
Dergimizin 2009 yılı ilk sayısını gecikerek yayınlıyoruz. Bu gecikmede daha önceleri de ifade ettiğim gibi dergimize gelen makalelerin değerlendirme sürecinin çok uzun süre olması önemli rol oynamaktadır. Bu sorunu, dergimizin elektronik ortamda yayınlanmasını sağlayacak alt yapının oluşturulması için geliştirdiğimiz proje ile önleyeceğimizi düşünüyoruz. Eylül 2009'da başlayan ve Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenen bu alt yapı projesiyle elektronik yayıncılığa geçişi sağlayacak hizmetin alınmasını ve kullanılmasını hedefliyoruz. Proje süresi 21 ay olup, üç aşamada uygulanacaktır. I. Aşama; yazılım programı alınması ve kullanıcıların eğitimini, II. Aşama; makalelerin bir yıl süreyle elektronik ortamda değerlendirilmesi ve yayınlanmasını, III. Aşama; değerlendirme sonuçlarına göre derginin elektronik ortamda yayın hayatına geçirilmesini kapsayacaktır. Bu projeyle okurlarımıza ve yazarlarımıza daha iyi bir hizmet sunacağımıza inanıyoruz.

Değerli okurlarımız dergimizle ilgili bir başka gelişme de dünyada genelinde en çok kullanılan veritabanlarından biri olan EBSCHO Yayıncılık veri tabanına üye olmamızdır. Bundan sonra dergimizde yer alan makalelere bu veri tabanından da ulaşabileceksiniz.

Dergimizin bu sayısında konularının ilginizi çekeceğini düşündüğüm, beşi araştırma olmak üzere toplam 7 makale sunuyoruz.

Dergimizi geliştirme çabalarımızın sürmesi dileğiyle saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Fethiye ERDİL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

  • Başa Dön
  • Özet